2015./2016. mācību gada pavasara semestris

16. aprīlī viesojāmies E. Virzas memoriālā muzejā "Billītes" uz talku. Našķojāmies ar gardu krāsnī ceptu rupjmaizi un iztēlojāmies, kā maija nogalē te viesojas zintu saime svinēt savus gada baltākos svētkus - komeršu.

14. aprīlī notika literārais vakars, kurā meit! Elīna Mīļā prezentēja savu krāsu referātu "Patiesības kā morāles vērtības konceptuālā attīstība un vērtība politikā", kura laikā uzzinājām daudz jauna ne tikai par patiesības jēdziena vēsturi un definēšanu politkā, bet  arī par s!k! Zinta devīzi "Vitam impendere vero" /Dzīvi virzīt uz patiesību/.

24. martā notika literārais vakars, kurā taut! Ilze Plociņa stāstīja par savu ceļojumu uz Maltu un dalību IFMSA konferencē, kurā, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi, piedalījās medicīnas studenti no visas pasaules!

15. martā zintas apmeklēja filmu "Stāsts par Baltijas Universitāti" Gētes institūtā. 

14. martā zintas devās uz eksternu kantu stundu pie studenšu korporācijas Gundega. Vakars tika pavadīts apmainoties zināšanām par kantu tradīcijām konventos.

10. martā notika viesu vakars, kura laikā taut! Saiva Lauva iepazīstināja visas ar Montesori pedagoģiju un tās praktizēšanu. 

25. februārī literārā vakara laikā taut! Ilze Plociņa iepazīstināja konventu ar psiholoģijas, psihiatrijas un psihoterapijas līdzībām un atšķirībām. 

11. februārī notika viesu vakars, kura laikā viešņas iepazinās ar s!k! Zinta vēsturi un darbību, tika vadīti kanti un mājīgā atmosfērā malkotas daudzas kafijas un tējas krūzes.  

16. janvārī devāmies uz mūsu fil! Brigitas Strodas izstādi "Kronis visiem", lai iepazītos ar viņas pašas darinātajiem mākslasdarbiem - kroņiem.

10. janvārī zintas devās uz Valmieras drāmas teātra izrādi "Meistars un Margarita".

2015./2016. mācību gada rudens semestris

17. decembrī pavadījām lielisku vakaru zintu Ziemassvētku pasākumā. Vakara gaitā zintu bērni piedalījās radošajā piparkūku darbnīcā, vēroja fukšu teātri. Zintas vienojās kantos un Ziemassvētku izsoles gaitā tika pie dažādām pašgatavotām lietiņām.

10. decembrī zintas uzzināja vairāk par amigurumi rotaļlietām radošā literārā vakara laikā, kurā fil! Ārija Kaņepe dalījās ar prasmi tās izveidot. 

26. novembrī meit! Līga Dzērve prezentēja savu krāsu referātu "Stress, tā ietekme un stresa vadības stratēģijas", kurā uzzinājām vairāk par stresu, tā ietekmi uz organismu un prātu un iespējām no tā atbrīvoties.

14. novembrī zintas devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku, kur uzzinājām daudz jaunu par ēkas arhitektūru un interjeru - piemēram, katram stāvam dota sava krāsa - nu jau aizgājušo latu banknošu krāsās. Redzējām arī daudz dažādas izstādes, viena no tām - Lepni un ātri. Ceļu kartes un auto kultūra Latvijā 1920.-1940. gados, nevarējām nepamanīt arī Krišjāņa Barona Dainu skapi, kas iekļauts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā.

12. novembrī uzzinājām daudz ko jaunu par ornitoloģiju literārajā vakarā "Starp putniem un cilvēkiem", referents fil! Agnis Bušs, k! Patria, kurā pie mums viesojās k! Patria. 

Latvijas valsts svētku nedēļas ietvaros, 11. novembrī kopīgi devāmies uz koncertu Pēterbaznīcā, pēc tam nolikām svecītes pie Rīgas pils, pieminot kritušos karavīrus, kas atdevuši dzīvības par brīvu Latvijas valsti.

22. oktobrī pavadījām patīkamu vakaru klausoties taut! Sanita Hofmanes un jauntaut! Ilzes Plociņas stāstījumā par Krišjāni Baronu, kurš šogad svin 180. jubileju! Mūsu meitenes Līga Dzērve, Ieva Bērziņa un Elīna Mīļā bija sagatavojušas interesantu radošu spēli ar tautasdziesmām.

24. septembrī konventa dzīvoklī ciemos sagaidījām fil! Birutu Schultz. Vienojāmies kopīgās dziesmās un patīkamās sarunās. 

6. septembrī devāmies atklāt jauno mācību gadu - plkst. 19:00 pulcējāmies Doma laukumā, lai klausītos LU rektora, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles, Studentu un studenšu prezidiju konventu senioru un Aristoteļa runas. Pasākumu noslēdzām ar gājienu uz Latvijas Universitāti, kur kopīgi fotogrāfējāmies.

2014./2015. mācību gada pavasara semestris

31. janvārī  devāmies ekskursijā uz Oskara Kalpaka muzeju “Airītes” Saldus novada Zirņu pagastā.

5. februārī uzzinājām par pirmās palīdzības sniegšanu literārajā vakarā par “Pirmās palīdzības sniegšana lūzumu, bezsamaņas, ģīboņa, kardiovaskulārās sistēmas bojājumu, brūču, asiņošanas, astmas, centrālās nervu sistēmas bojājumu un muskuļu krampju gadījumos”, referente meit! Ilze Plociņa

16. februārī viesojāmies pie korp! Fraternitas Livonica literārajā vakarā “Kā emocijas kontrolē mūsu ikdienu?”.

26. februārī uzzinājām vairāk par Kubu un salsu “Ceļojumu vakarā”, kurā meit! Līga Dzērve stāstīja par savu ceļojumu uz Kubu un taut! Anete Grīnhofa iepazīstināja ar Kubas dejām.

7. martā cīnījāmies ikgadējā s!k! Staburadze Volejbola kausa izcīņā.

13. martā literārajā vakarā par tēmu “Pī diena”, referente taut! Laura Dzintare mums pastāstīja kaut ko vairāk par skaitli 3,14.

9. aprīlī norisinājās literārais vakars ar referātu “Motosporta atspoguļojums 2013. gada Panorāmas sporta ziņās”, kurā referente meit! Luīze Mīkstā pastāstīja vairāk par motosportu un pie mums viesojās korp! Fraternitas Cursica.

18. aprīlī piedalījāmies Studentu un studenšu korporāciju 19. teātra festivālā “Man saujā benzīns” ar izrādi “Ilgais ceļš… jeb afērists ar brillēm” kopā ar Concordia Valdemaria, kurā ieguvām:

·       2. vietu žūrijas vērtējumā;

·        taut! Ginta Zariņa, 74.c! saņēma žūrijas komisijas locekles Žaklīnas Cinovskas specbalvu;

·        jun! Rūdolfs Vītoliņš, Concordia Valdemaria žūrijas vērtējumā tika atzīts par labāko otrā plāna aktieri.

25. aprīlī kopīgi apmeklējām vēstures liecībām pārpilno Valsts drošības komitejas ēku jeb Stūra māju.

7. maija literārajā vakarā par Elzas Rozenbergas – Pliekšānes jeb Aspazijas radošo darbību un dzīves gājumu ar dzejas lasījumiem, kurā viesojās s!k! Gaujmaliete, no referentēm taut! Anetes Grīnhofas un taut! Sanitas Hofmanes uzzinājām mazliet vairāk par Aspazijas dzīves saldajiem un rūgtajiem mirkļiem.

31. maijā semestri noslēdzām ar ļoti vējainu, taču saules pārpilnu komeršu 1. Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes dzimtajās mājās „Aučos”.

 

2014./2015. mācību gada rudens semestris

18. decembrī svinējām Ziemassvētkus Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

6. decembrī piedalījāmies Studenšu Prezidiju Konventa 90. dibināšanas gadadienai veltītajā dievkalpojumā Sv. Jāņa baznīcā un svētku aktā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.

4.decembrī uzzinājām ko jaunu Filistru Biedrību Savienības rīkotajā seminārā “Kas jāzina mūsdienu cilvēkam par sevi?”

18. novembrī devāmies Studentu un Studenšu korporāciju gājienā no Latvijas Universitātes uz Rīgas Brāļu kapiem.

22. novembrī devāmies kopīgā Studentu un Studenšu korporāciju operas apmeklējumā uz operu “Trubadūrs”

11. novembrī - Lāčplēša dienā apmeklējām Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un devāmies nolikt svecītes 11. novembra krastmalā. 

11.oktobrī devāmiem sveikt korporāciju Frat! Metropolitana 90. gadadienā.  

9. oktobrī notika šī semestra otrais viesu vakars, kurā zīmējām mandalas. Kā arī uzzinājām, ka mandalas ir spēcīgs instruments, ko cilvēks var izmantot savā labā dažādiem nolūkiem – sevis izzināšanai, garīgai un fiziskai dziedināšanai, pašattīstībai un izaugsmei, meditācijai u.c.

27. septembrī piedalījāmies Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltītajā dievkalpojumā Rīgas Domā un svinīgajā Senāta sēdē, kurā notika Latvijas Universitātes Goda doktoru, Goda biedru, emeritēto profesoru sveikšana un doktoru promocijas ceremonija. 

 

Esam atsākušas darbu un 25.septembrī aicinām interesentes uz pirmo viesu vakaru.

 

2013./2014. mācību gada pavasara semestris 

23.01. pie mums ciemojās akadēmiskā vienībā Concordia Valdemaria un klausījāmies referātu par velotūrisma attīstību Latvijā. Savukārt 20.02. devāmies atbildes vizītē pie puišiem un klausījāmies referātu par basketbolu Latvijā.

Savukārt 27.02. kopā ar k! Fr! Vanenica lit! vak! iepazināmies ar zinātnisko institūciju izvērtējumu. Un 09.03. zintu komanda piedalījās  s!k! Staburadze rīkotajā volejbola kausā.

13.03. iepazinām kafijas pasauli, klausoties referātu "Kafija - no plantācijas līdz krūzītei".

20.03. mūsu taut! Evija Martukāne Mākslas dienu Literatūras vakarā "Pērles sniegā - pavasaris" ar stāstu "Paps" ieguva balvu skatītāju vērtējumā, s!k! Varavīksne simpātiju balvu un organizatoru s!k! Selga simpātiju balvu.

10.04. klausījāmies referātu par grafoloģiju.

12.04. kopā ar k! Fr! Vanenica ar izrādi "Dons ir reptiliānis" priecējām skatītājus 18. Studentu un studenšu korporāciju teātra festivālā. Izrāde ieguva godalgu par labāko skatuves noformējumu, kā arī tika nominēta labākās izrādes godam, savukārt meit! Laura Dzintare - labākās aktrises titulam.

22.05. piedalījāmies kopā ar k! Fr! Vanenica lit! vak! par Knutu Skujenieku, kurā piedalījās pats dzejnieks un notika filmēšana dokumentālajai filmai par viņu.

31.05. noslēdzām mācību gadu ar skaistu un sirsnīgu komeršu.