Kontakti

S!k! Zinta C!Q! (konventa dzīvokļa) adrese: Artilērijas iela 54, Rīga, LV-1009

Korespondenci sūtīt uz C!Q adresi vai juridisko adresi: Kvēles iela 15/3-12, Rīga, LV-1024

Prezidija e-pasta adrese: zinta.prezidijs@gmail.com 

Audzinātājas e-pasta adrese: zinta.audzinataja@gmail.com

 

2015./2016. akadēmiskā gada amatpersonas

Amats Amatpersona E-pasts Tālrunis
Senioretaut! Anete Grīnhofa
anete.grinhofa@gmail.com 26368237
Vicesenioretaut! Ilva Putniņa
ilva.putnina@gmail.com 26113705
Sekretāre
taut! Natālija Baida
natalijabaida@gmail.com 28396607
Audzinātāja fil! Gunta Špīse
gunta.spise@gmail.com 28376147
Literārā maģistretaut! Sanita Hofmane
sanita.hofmane@gmail.com 26143194
Kantu maģistre
taut! Elīna Belecka elina_kurilovica@inbox.lv
 29428740

 

REKVIZĪTI

Biedrība Studenšu korporācija ZINTA

Reģ.Nr.50008003261

Juridiskā adrese Kvēles iela 15/3-12, Rīga, LV-1024

Banka: AS "SEB banka"

kods: UNLALV2X

konta Nr. LV44UNLA0050007407367