Zintas pasaulē

Ārzemēs ir Austrālijas un Amerikas grupas. Austrālijas grupā ir Sidnejas, Brisbanes un Melburnas kopas. Amerikas grupu pārstāv Bostonas kopa un pie tās pieder arī Kanādas zintas.

Melburnas kopas vēsture

1949.gada 23. augustā fil! taut! Lonija Celma pec izbraukšanas no Vācijas ar kuģi Ana Salem nokļuva Pertā, Austrālijā.
Pertā viņai piedzima meita, nu jau fil! Valda Comber. Ģimene pēc pāris gadiem pērcēlās uz Melburnu.

1956.g. Studenšu Korporāciju Kopa Melburnā (S!K!K!M!) iesāka darbību un fil! Lonija Celms pāris gadus vēlāk tai pievienojās, aktīvi piedalījās S!K!K!M! dzīvē un uzņēmās amatus. Bieži pārstāvēja    s!k! Zinta citu korporāciju gada svētkos. Draudzība vienmēr saglabāta ar krustmāti s!k! Daugaviete un radiem s!k! Gaujmaliete un s!k! Varavīksne, kā arī trimdas māsu s!k! Spīdola.

Fil! Valda Comber bija pirmā, kas pievienojās Zintām Melburnā. Tā Melburnas zintu grupa lēnām auga, līdz kamēr nodibinājās Melburnas kopa.
Gadu gājumā Melburnas kopas locekles bija:
fil! Maruta Taurina, fil! Daina Jaunberzina, fil! Brigita Liepina, fil! Valda Liepina, fil! Brigita Stroda, fil! Aina Eglina, fil! Sandra Klavina, fil! Helena Chapman un citas zintas.

Melburnas zintas bija aktīvas gan S!K!K!M!, gan zintu konventa iekšējā dzīvē. Bez kārtējiem konventiem, komeršiem, ģimenes vakariem, kuriem vienmēr bija sava tēma, un Ziemassvētkiem, Melburnas zintām bija arī sava volejbola komanda. Viņas uzņēmās s!k! Zinta Globālā prezidija pienākumus un izdeva apkārtrakstus.
Bet ar laiku daudzas locekles izceļoja uz citam Austrālijas pilsētām un uz dzimteni Latviju.


Tagad, 2008.gadā, Melburnas kopā ir piecas locekles, notiek saviesīgi vakari, konventi, kā arī tiek atbalstīta S!K!K!M!.

(Raksta autore fil! Valda Comber)