Vēsture

"Piepeši pāršķēlās ikdiena
Izlēca krāsuzieds starots.
Vienmulīgi darbīgā dīkdiena
Sačemuroja simt zaros.
Saziedēt gatavs, kas iesējies sen,
Liesmot, kas klusiņām kūries.
Atvases, atvases, atvases dzen..."
/B.Martuževa/

Zintas vēsture ir aizsākusies jau 68 gadus atpakaļ tālu prom no dzimtenes Latvijas - Vācijā, Pinebergā pie Baltijas Universitātes.

Zinta - dzimusi trimdā, atgriezusies mājās un tagad turpina dzīvot, zelt un ziedēt, piepulcinot savam pulkam aizvien jaunas, izglītotas un aktīvas studentes.

Taču toreiz, pirms 68 gadiem, S!k! Zinta dibināja 16 jaunas, dzīvespriecīgas un romantiskas Baltijas Universitātes studentes 1947.gada 21.aprīļa saulainā dienā bēniņu istabā, pavasarī, laikā, kad daba modās no aukstās ziemas, kad viss tiecās asnot, plaukt un ziedēt.

S!K! ZINTA DIBINĀTĀJAS
Nona Augule (Kripēna)
Biruta Barvika (Blūma)
Velta Bērziņa (Vidējā)
Daina Brizga (Upīte)
Velta Kippe-Czarnik
Solveiga Ērmane (Tamuža)
Malvīne Kalniņa
Viviana Līdere (Jansone)
Ausma Medne (Užāne)
Lidija Medne (Krēle)
Dzidra Nemeth (Nesaule)
Olga Spožuma (Zīle)
Irene Spure
Helga Straumīte (Neimane)
Mirdza Šneidere
Vanda Zvagule

Vairāk par Zintas dibināšanu lasiet šeit