VITAM IMPENDERE VERO

IENĀKT!  

Šī semestra viesu

vakari notiks

28. janvārī un

11. februārī.

Esi gaidīta! 

 

 

VIESU VAKARI